audyty systemów pożarowych

AUDYTY PPOŻ

Pomoc formalno-prawna z zakresie ochrony ppoż.
• Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego •
• Scenariusze ppoż. •
• Audyty ppoż. •
• Ekspertyzy ppoż. •
• Plany ewakuacyjne •
• Projekty instalacji ppoż. •
• Ocena zagrożenia wybuchem •
i wiele innych dokumentów

ZAKRES DZIAŁAŃ

Realizując zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzimy dla Państwa analizę stanu faktycznego warunków bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (również wówczas gdy zatrudniono osobę wykonującą czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej).

Wykonanie audytu ppoż. pozwoli na szybkie wskazanie podstawowych niezgodności i obszarów, gdzie należy sprecyzować dalsze działania kontrolne oraz zastosować w pierwszej kolejności akcje naprawcze. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia może grozić ogromnymi stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną. Pozwala przygotować się przedsiębiorstwu na uniknięcie konsekwencji wynikających z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy.

Scroll to Top